Kontakt

A D R E S A R


JAVNA USTANOVA “SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA  SARAJEVO”  SARAJEVO


Đoke Mazalića  broj  3
cen:  033 / 569-100
          033 / 251-260
  fax:  033 / 204 -177
e-mail: juszzks@bih.net.ba
web: www.szks.ba


DIREKTOR  

MIDHAT OSMANBEGOVIĆ

Tel: 033/ 569-135


BIROI:


1. STARI GRAD

Adresa: Sime Milutinovića   br. 4

Telefon: 033/ 557-247

Fax:                 223 -787

E-mail: sanela.karovic@szks.ba

Šef biroa: Sanela Karović


2. CENTAR

Adresa: Mehmeda Spahe br. 12

Telefon: 033/ 225 - 786

                        214 - 438                                   

Fax:                 213 - 221

E-mail: faruk.omanovic@szks.ba

Šef biroa: Faruk Omanović

 

3. NOVO SARAJEVO

Adresa: Ložionička  br.5

Telefon: 033/ 653-217

Fax:                 652-457

E-mail: amela.mulac@szks.ba

Šef biroa: Amela  Mulać


4. NOVI GRAD

Adresa: Teheranski trg br. 6-8

Telefon: 033/ 469-812

                        768-035

                469-813

Fax:                 473-224

E-mail: bajro.biber@szks.ba

Šef biroa: Bajro Biber


5. ILIDŽA

Adresa: Mala aleja br. 2

Telefon: 033/ 627-914

                        762-670

Fax:                 622-356

E-mail: dzemila.agic-imamovic@szks.ba

Šef biroa: Džemila Agić-Imamović


6. VOGOŠĆA

Adresa: Jošanička  br. 30

Telefon: 033/ 424-080

Fax:                 424-081

E-mail: avdo.hodzic@szks.ba

Šef biroa: Avdo Hodžić


7. HADŽIĆI

Adresa: Hadželi br.128

Telefon: 033/ 428-621

                        422-694

Fax:                 428-620

E-mail: adisa.saric@szks.ba

Šef biroa: Adisa Šarić

 

8. ILIJAŠ

Adresa: Ivana Franje Jukića br. 4

Telefon: 033/ 403-350

Fax:                 400-037

E-mail: muvedeta.kadric@szks.ba

Šef biroa: Muvedeta Kadrić

 

9. TRNOVO

Adresa: Trnovo bb

Telefon: 033/ 439-046

Fax:                 439-046

E-mail: djenan.nozic@szks.ba

Šef biroa: Dženan NožićODJELJENJE ZA RADNE DOZVOLE

Telefon: 033/569-110

       

KONTAKT ZA MEDIJE

Kontakt osoba: Marijana Ibišević

E-mail: marijana.ibisevic@szks.ba

Telefon: 033/569-127

Kontakt osoba: Elma Branković

E-mail: elma.brankovic@szks.ba

Telefon: 033/569-126


BESPLATNA INFO LINIJA

Telefon: 080 02 24 23


PROTOKOL

Telefon: 033/569-116

E-mail: dzeneta.koljenovic@szks.ba

Kontakt osoba: Dženeta Koljenović