1. Poštovanje, radio sam u firmi 6 mjeseci a prije toga u drugoj firmi 4,5 mjeseca. Međutim, ova dva posla nisu uvezana i ima razmaka oko 4 mjeseca, pa me zanima da li mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu?

Poštovani,

U skladu sa članom 29. stav 1. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br.55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih osamnaest mjeseci. Ukoliko su Vam uplaćivani doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti, ukoliko niste svjesno doprinijeli prestanku radnog odnosa i ukoliko u roku od 30 dana po prestanku radnog odnosa prijavite se na evidenciju nezaposlenih i podnesete zahtjev za ostvarivarnje prava na novčanu naknadu, dobićete rješenje o priznavanju prava na novčanu naknadu u trajanju koje zavisi od dužine Vašeg ukupnog staža, i od toga da li ste ovo pravo već koristili.

 

Najčešća pitanja i odgovori