SARAJEVO, 12.07.2017. GODINE

LISTA POSLODAVACA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE, DOKVALIFIKACIJE I PREKVALIFIKACIJE NEZAPOSLENIH OSOBA ZA POZNATOG POSLODAVCA PO JAVNOM POZIVU OD 17.04.2017. GODINE

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca po Javnom pozivu od 17.04.2017. godine, preuzmite ovdje!

Poslodavci kojima su odobrena sredstva po Programu sufinansiranja zapošljavanja "Posao za sve" , radi daljih uputa, mogu se obratiti na broj telefona  033/ 569-100 - lokal 155.

 

 

 

Brojac posjeta