SARAJEVO, 12.07.2017. GODINE

LISTA POSLODAVACA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA "POSAO ZA SVE" PO JAVNOM POZIVU OD 17.04.2017. GODINE

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja "Posao za sve",  Javni poziv od 17.04.2017. godine, preuzmite ovdje!

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja "Posao za sve" po Javnom pozivu od 17.04.2017. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja "Posao za sve" preuzmite ovdje!

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja "Posao za sve",  Javni poziv od 17.04.2017. godine, preuzmite ovdje!

Poslodavci kojima su odobrena sredstva po Programu sufinansiranja zapošljavanja "Posao za sve", radi daljih uputa, mogu se obratiti na broj telefona  033/ 569-100 - lokal 156.

Krajnji rok za podnošenje prigovora je 8 dana od dana objave liste na web stranici Službe. 

Brojac posjeta